Satuan Paud Sejenis (SPS)

Satuan Paud Sejenis SPS di wilayah Desa Cikadu

Pengertian 
Satuan Paud Sejenis adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Al Qur’an, Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu,Taman Pendidikan Anak Sholeh,Bina Iman  dan Taman Penitipan Anak.

Tujuan
Satuan Paud Sejenis (SPS) bertujuan memberikan layanan kesehatan, gizi,dan psikososial dan terintregrasi guna membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, prilaku,perasaan, kecerdasan,sosial dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

 

Data Satuan Paud Sejenis Di Desa Cikadu

1. SPS Muslimat “Gumilang”
Alamat                                                 :Rt 07 Rw 02 Dusun Krajan
Pengajar                                              : 1. Wilis 
                                                                2.Khumayah

Jumlah Murid Laki- Laki                   : 13 orang    
Jumlah Murid Perempuan             : 12 orang
Jumlah Total Murid                           : 25 orang

 

2. SPS “Lembayung”
Alamat                                                   :Rt 20 Rw    Dusun Kalibengang
Pengajar                                                : 1. Siti Kholipah  
                                                                  2. Nur Tafingah
Jumlah Murid Laki-Laki                    :  13 orang 
Jumlah Murid Perempuan             :  16 orang
Jumlah Total Murid                           :  29 orang

 

3. SPS” Kemuning”
Alamat                                                   : Dusun Tritis
Pengajar                                                : Asiti Winarti
Jumlah Murid Laki-Laki                    : 13 orang
Jumlah Murid Perempuan             : 17 orang
Jumlah Total Murid                           : 30 orang

 

4. SPS “Al Amanah”
Alamat                                                 : Dusun Jonggrangan
Pengajar                                              : Sri Khusni
Jumlah Murid Laki-Laki                    : 12 orang
Jumlah Murid Perempuan             : 11 orang
Jumlah Total Murid                           : 23 orang

 

5. SPS ”Lestari”
Alamat                                                : Dusun Kalilingseng
Pengajar                                             : 1. Wartini
                                                               2. Indri
Jumlah MuridLaki-Laki                     : 12 orang
Jumlah Murid Perempuan             :   8 orang
Jumlah Total Murid                         : 20 orang